Αναρτήσεις με ετικέτα: Παπανδρέου

Οκτ 06 2011

Η Φυλή των «Είπα-Ξείπα» και οι Ιθαγενείς

Μαρ 06 2011

Οι επαναστάτες της κάλπης (ΙΙΙ και το λουρί της μάνας)

Το τρίτο μέρος του άρθρου που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011.


Οι Ε­πα­να­στά­τες λοι­πόν της κά­λπης, δια­ρρη­γνύουν τα ι­μά­τια τους για­τί κά­ποιοι (που μάλλον στις ε­πό­με­νες πρόω­ρες ε­κλο­γές που κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά διέ­ψευ­σε ο Τζέ­φρι, θα εί­ναι η πλειο­ψη­φία), δεν πάνε να ψη­φί­σουν!Και δε μπο­ρούν να δουν ότι το παι­χνί­δι εί­ναι στη­μέ­νο!
(περισσότερα…)
Φεβ 27 2011

Οι επαναστάτες της κάλπης (ΙΙ)

Το δεύτερο μέρος του άρθρου
που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011.


Για να θυ­μη­θού­με ο­ρι­σμέ­νους Δη­μο­κρα­τι­κά ε­κλε­γμέ­νους η­γέ­τες! Α­ρχί­ζω με τους πλέον πρό­σφα­τους και θα πάω προς τα πί­σω. (περισσότερα…)

Φεβ 20 2011

Οι επαναστάτες της κάλπης (Ι)

Λόγω με­γέ­θους η πα­ρού­σα α­νά­ρτη­ση κό­πη­κε σε τρία κο­μμά­τια, που θα δη­μο­σιεύο­νται α­ρχής γε­νο­μέ­νης από την Κυ­ρια­κή 20 Φε­βρουα­ρίου 2011.

Ξεκινάμε λοιπόν με το μέρος Ι.


(περισσότερα…)

Φεβ 14 2010

This? Last Year!

Έλεγα λοιπόν, όχι πριν από πολύ καιρό, στο άρθρο Μυαλό δε θα βάλει αυτό το κεφάλι… (2), ότι

Ο πολιτικός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, να πει ότι χρειάζεται για να κερδίσει την εξουσία, χωρίς να έχει την υποχρέωση να επωμίζεται τη δέσμευση να τα εφαρμόσει άμα την εκλογή του.

Να ‘μαστε λοιπόν, μόλις εκπνεύσαν οι 100 μαγικές ημέρες του, όπου ο πρωθυπουργός μας μας κάλεσε με το δραματικό (με δικά μου λόγια):

Η κατάσταση είναι δραματική! Όλοι μαζί πρέπει να ματώσετε για να βγούμε από τη κρίση! (περισσότερα…)

Δεκ 07 2009

Μυαλό δε θα βάλει αυτό το κεφάλι… (2)

Β. Οι πυλώνες της Μεταπολίτευσης™

Ήταν λοιπόν, 17 του Νοέμβρη, πίσω στο 1974, όταν ο Λαός μίλησε για πρώτη φορά, μετά από 7 και πλέον χρόνια, που ήταν φιμωμένος, από τα πιόνια της Δύσης. Από τότε λοιπόν, που το «πρωτάκι» μάθαινε να συλλαβίζει στη Δημοκρατική, είπε την πρώτη πολυσύλλαβη λέξη του: Κα-ρα-μαν-λής.

Από τότε και άλλες 12 φορές που ξαναμίλησε, δεν έμαθε να λέει και πολλές καινούργιες λέξεις. Άρα, οι δάσκαλοι είναι άχρηστοι ή οι μαθητές δε τα παίρνουν και πολύ τα γράμματα, διότι οι 35άρηδες πια μαθητές, λένε συνέχεια τις ίδιες λέξεις: Καραμανλής — Παπανδρέου – Μητσοτάκης και κανά δυο ακόμα, έτσι για ποικιλία… (περισσότερα…)

Νοέ 21 2009

Μυαλό δε θα βάλει αυτό το κεφάλι…

Εγκαινιάζεται λοιπόν, ο νέος θεματικός τομέας, η πολιτική, που θα παρουσιάσει σε μια σειρά άρθρων, τις απόψεις μου για την Μεταπολίτευση™, τις αιτίες, τις τακτικές και τα γεγονότα που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια, την ταλαίπωρη αυτή γωνιά της Ευρώπης, στην απόλυτη χρεοκοπία. Οικονομική και πολιτική. Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει, είναι ότι ο Έλληνας μυαλό δε βάζει. Μετά από 30 και πλέον χρόνια, συνεχούς πολιτικής αποτυχίας, συνεχίζει να εμπιστεύεται την μοίρα του, σε ανθρώπους που επανειλημμένως τον έχουν απογοητεύσει. Μυαλό, δε θα βάλει, αυτό το κεφάλι, οπότε, πάμε σιγά-σιγά…

Α. Μαθήματα Πολιτικής Ιστορίας

(περισσότερα…)